Enne villa tellimist veendu, et kõik paigaldus tingimused oleks täidetud. See väldib tühisõite ehitusobjektile ning hoiab kokku kulusid, kuna plaanivälised tööd maksustatakse eraldi.

1. Kas auto pääseb ehitusobjektile?
Paigaldusautod on üldiselt 3,7 m kõrged ja 7 m pikad. Auto peaks pääsema vähemalt 8 m kaugusele paigalduskohast. Kui see ei ole võimalik, siis lepi eraldi kokku paigaldajaga. Taga paigaldajale pääs kõikidesse ruumidesse. Taga vajalikud tellingud või redelid.
 5. Peale paigaldamist. Tellija vastutusele jääb paigaldustingimuste täitmine.      Seinad – kuivata ja ventileeri:
• kuivamistingimused peavad olema sellised, et vill hakkaks kuivama kohe peale paigaldust,
• kevadel ja suvel piisab loomulikust ventilatsioonist,
• talvel piisab küttest, vajaduse korral ventileerida,
• materjali külmumine välispindadel on normaalne ja sellel ei ole kahjulikku mõju.

2. Kas elektrit on?
Puhuriga paigaldamisel on vajalik seinakontakt 16A või  generaatorit 5 kw. Elektri puudumisel teata paigaldajale.

Lagi ja põrand - kaitse vihma ja tuule eest:
• vihm ja lumi põhjustavad kokkuvajumist, villa peal ei tohiks liikuda
• tuul võib liigutada lahtist villa,

3. Telli paigaldus õigeaegselt.
Paigaldus toimub umbes 10 päeva tellimusest. (täpsustada tellimuse esitamisel)

6. Seinakatte materjali paigaldus.
• kipsplaadi võib paigaldada kohe, kui pind on pealt kuiv,
• kui kasutatakse aurutõkkekilet tuleb jälgida, et vill oleks u. 100 mm seest kuivanud.
4. Kas objekt on valmis villa paigaldamiseks?
Ruumid peavad olema puhtad ja kuivad. Seina ääres peab olema 2 m liikumisruumi. Kõik isolatsioonitööd peavad olema tehtud (elektritööd, veetorud, korstnajalg jne.).

7. Ära kolista.
• vill kleepub seina kuivades,
• väldi vibratsiooni tekitavaid töid enne aurutõkke kile või seinakatte plaadi paigaldamist.