TSELLUVILLA TIHEDUS

Tselluvilla õhuläbilaskvus sõltub paigaldusviisist, kas siis puhutud või pressitud, on 50% kuni 80% väiksem kui konkurendil, mineraalvillal. Nii väheneb lae kohal puhuva tuule või seina sees toimuva konvektsiooni mõju. Ka vajumine, mis oli kunagi seina püstsuunaliste sektsioonide täitmisel probleemiks, on märgpritsitud tselluvilla puhul peaaegu olematu.

                                                            TSELLUVILLA MÕJU TERVISELE

Tselluvilla kuival puhumisel tuleb kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Mõningate lehtpuude puidutolmu peetakse sissehingamisel kahjulikuks, kuid okaspuude või paberikiudude kohta vastavad näited puuduvad. VTT mõõtmistel sedastati, et orgaanilise tolmu hulk kuiva tselluvilla puhumisel ületab töötaja hingamisvööndis kahjulikuks loetud sisalduse (5 mg/m3) 2,5 kuni 5 korda. Ka booriühendite sisaldus sissehingatavas õhus ületas kuivpuhumisel lubatud piiri (0,5 mg/m3) kohati peaaegu kaks korda. Märgpuhumisel on tolmusus väga väike. Elanikule on majaseintes olev tselluvill täieti kahjutu. Viimasel ajal on välja toodud mõõtmistulemusi selle kohta, kuidas ja kui suurelt saastab tselluvilla ruumiõhku. Peamiselt räägitakse orgaaniliste ühendite hulgast, aga mitte nende koostisest. Viimati puudutasid need mõõtmised toorest märgpuhutud tselluvilla, mille mass oli mineraalvillaga võrreldes umbes kaks korda suurem.

                                                                                                                                                        Järgmine 1 2 3 4 5