Soojusjuhtivus andmed:

 

Tooraine

 

Erikaal

[kg/m3]

Soojusjuhtivus

[W/(m2*K)]

Tulekindlus

Tselluvill

Peenestatud makulatuur

40

0,041

mittepõlev

Klaasvill

klaas

23

0,050

mittepõlev

Kivivill

Looduslik kivi

35

0,050

mittepõlev

 

 

 

 

 

               Soojusjuhtivuse nõuded hoonete välispiiretele                                                                   

                   Ruumi temperatuuril 22° C [W/(m2*K)]                                                         Soojusjuhtivuse sõltuvus soojuse paksusest:     

Mitteköetava pööningu põrand

0,12

Katuslagi

0,20

Põrand pinnasel

0,20

Põrand välisõhu kohal

0,16

Välissein kaaluga alla 100 kg/m2

0,16

Välissein kaaluga üle 100 kg/m2

0,20

 

 Soojustuse paksus   

Soojusjuhtivus [W/(m2*K)]

Tselluvill

200 mm

0,20

 

250 mm

0,16

300 mm

0,14

350 mm

0,12

400 mm

0,10

Klaasvill

220 mm

0,22

 

250 mm

0,19

300 mm

0,16

Kivivill

250 mm

0,18

 

300 mm

0,16

350 mm

0,13